Ad-interim management

Van 1990 tot 2008 heb ik verschillende managementfuncties bekleed. Ik ben bekend met het opzetten van projecten voor zorginnovatie. Ik heb jaren gewerkt voor grote en middelgrote zorginstellingen. Projectmanagement, zorgmanagement, facilitair management, locatiemanagement en ad-interim management zijn functies die ik heb uitgeoefend. Hiertoe heb ik diverse managementopleidingen gevolgd zowel voor midden als hoger kader

Als ad-interimmer kan ik uw organisatie helpen een bepaalde periode te overbruggen. Ik ben een betrokken leidinggevende met een participerende stijl en een mensgerichte benadering.

Ik heb gerefereerd aan jarenlange ervaring in managementfuncties. Zowel operationele, tactische als strategische functies maken deel uit van mijn cv.

5 Jaar geleden  heb ik een eigen bedrijf opgezet voor re-integratie, uitzenden en bemiddeling. In de functie als directeur ben ik in alle echelons van managementfuncties actief geweest. Heb netwerken opgezet en uitgebouwd.

In al deze functies heb ik het belangrijk gevonden om mensen in staat te stellen vanuit de zelfstandige professie een opdracht uit te voeren. Hierdoor worden  de juiste mensen ingezet, raken ze gemotiveerd, is de opdracht te organiseren, te monitoren en te verantwoorden. Of dit managers, teamleiders of professionals zijn, dat maakt niet uit. Dit is nog steeds mijn visie op managen. Anderen in staat stellen goed te functioneren. Vaak is een leidinggevende nodig een opdracht te faciliteren. Daarvoor kunt u mij inhuren en zet ik mij in.